فول پک طلایی (مجموع 5 پکیج طراحی آشپزخانه ، مشاور چیدمان ،طراحی داخلی ، آیین نامه ،آنالیز )